DIOPSIDE 4

 

 

  Enkeltkrystall på omtrent 10 cm. Den ene enden er terminert, mens den andre enden her en naturlig asbest dekket bruddlate.
Baksiden er relativt skadet, mens forsiden er uskadet og dekket med små hvite albittkrysteller. En fin og dekorativ krystall

Single crystal about 10cm long. The top end are terminated, whereas the bottom end is broken, with the broken surface
covered with asbestos. The back of the crystal are damaged, and the pictures side has a wonderful dark green colour
and is partly covered with small albite crystals
 

Til startside