CALCITE 2

 

Denne gruppen med klare heksagonale krystaller vokser på hvit kalsitt. Krystallene inneholder 
fantomkrystaller som er dekket med små glinsende pyrittkrystaller. Kraystallene er helt uten skader
og den største krystallen er ca 4,5cm høy.

This group of colourless hexagonal crystals has a white calcite matriz. The crystals contains phantom crystals
 which are covered with small shiny pyrite crystals. The crystals are free from damage, and the 
largest crystal is 4,5 cm high.

 

Til startside