CALCITE 3

 

Denne gruppen inneholder flere krystaller. Den stÝrste krystallen har naturlige feil, ellers har bare noen av de
 minste krystallene menneskeskapte skader. Krystallgruppen er ca 15 x 20 cm stor, og den stÝrste 
krystallen er ca 7 cm hÝy. 

This group contains several crystals. The biggest crystals has natural imperfections, and  a few of the smaller 
crystals has human caused damages. The crystal group is approx 15 x 20 cm large, and the biggest
crystal is approx 7 cm high.

 

 

Til startside