Norske mineraler

 

Til startside Beryllen Mineralsenter har et stort utvalg av norske mineraler tilgjengelig for både norske og utenlandske samlere. Vi vil ha en liten smakebit på utstilling her på internettsidene våre. 

  

 

 

 
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Under veiarbeid på E-18 gjennom Aust-Agder er det gjort flotte funn av forskjellige mineraler ved Akland. Disse mineralfunnene er beskrevet i det tredje nummeret av Mineralien Welt i 2003. Vi har sikret oss mange godbiter fra disse funnene og presenter:

Diopsid fra Akland

Flere druserom med diopsidkrystaller på over 10 cm er funnet sammen med albitt, hornblende og aktinolitt. Krystallene er funnet enkeltvis eller i grupper og kan være regelmessige i formen og skrpe i kantene. Enhver seriøs samler bør sikre seg en stuff fra dette funnet, og om ikke lenge er det asfalt over hele området.

                                                   

                   

Rutil fra Akland

Rutil er blitt funnet i perfekte krystaller på opptil 8,5cm's lengde og noen massive krystaller med opptil 5 cm kantlengde er også funnet. Krystallene er dels funnet i druserom, og dels innevokst i apatitt og eller diosid. Noen av krystallene er dekket av små titanittkrystaller og pseudomorfoser av titanitt etter rutil er også observert.

                                

Anatas fra Hardangervidda

Sommeren 2002 var spesielt varm i fjellet, og mer snø enn normalt smeltet, slik at nye områder av de verdensberømte forekomstene av anatas dukket opp. Beryllen Mineralsenter har et utvalg av stuffer fra disse funnene. Prisene ligger fra NOK 60 til NOK 2500,-  

                                      

Kalsitt

Norcems kalkgruver ved Kjørholt har produsert fantastiske kalsittstuffer gjennom flere år, og et utall forskjellige krystallformer og farger er kjent. Mest kjent er kanskje honningkalsitten og fantomkrystallene. Beryllen Mineralsenter har et godt utvalg av kalsitt fra denne lokaliteten, i tillegg til nydelig svovelkis og markasitt, i alle prisklasser fra NOK 50 til 2000,-.

                                 

Prehnitt

Ravneberget ved Søndeled er kanskje Norges beste forekomst av prehnitt. Prehnitt finnes i fargekombinasjoner fra fargeløs via hvit/grå til alle mulige varianter av grønn og gul. I tillegg er over 60 andre mineraler beskrevet fra denne lokaliteten. Beryllen Mineralsenter har et bredt utvalg av prehnitt og andre mineraler fra denne lokaliteten. Prehnitt er tilgjengelig i alle prisklasser fra NOK 40 til 600,-

                                    

 

Røykkvarts og kvarts

Sommeren og høsten 2001 ble det gjort et godt funn av røykkvarts, kvarts og kalsitt ved Sørli i Nord-trøndelag. Krystallene er fra 2-3 til 10 cm lange og opptrer i grupper. Vi har fremdeles litt igjen fra dette partiet, i priser fra NOK 20 til 22.000,-.

                            

  

Denne Røykkvartsstuffen fra Sørli er nærmere 50 x 50 cm stor.

 

Send oss en E-mail ved å trykke på logoen under: