PREHNITE 1

 

Denne stuffen består av en krystallskorpe av grønn prehnitt på en matriks av prehnitt og
skapolitt / albitt. Stuffen er 8 x 10 cm. 

This specimen contains a crystal crust of green prehnite on a matrix of prehnite and 
scapolite and albite. The piece is approx 8 x 10 cm.

 

Til startside