PREHNITE 2

 

Denne stuffen består av en krystallskorpe av gulbrun prehnitt på en matriks av prehnitt og
skapolitt / albitt. Krystallene er relativt grove og viser den karakteristiske kurvete formen.
 Stuffen er 7 cm høy 

This specimen contains a crystal crust of brownish yellow prehnite on a matrix of prehnite and 
scapolite and albite. The crystals are relatively coarse and shows the characteristic curved shape.
 The piece is approx 7 cm high.

 

Til startside