SMOKEY QUARTZ WITH HEMATITE INCLUSIONS 1

 

 

Røykkvarts stykke med mange krystalltermineringer. Noen av dem doble. Krystallene er gjennom-
siktige et stykke inn i krystallen. Hematittinneslutninger i krystallen gir et skinnende rødt fargespill.
Krystallen er ca 6 cm lang.

Piece of smokey quartz with many crystal terminations. Some terminated in both ends. The crystals
are transparent a distance into the piece, although not completely through. Hematite inclusions give the 
crystal a red shine inside. The crystal is approx. 6 cm long.

Til startside