SMOKEY QUARTZ WITH HEMATITE INCLUSIONS 2

 

 

Kvartskrystall med mange krystalltopper på  hver krystallflate. Den avbildete siden av krystallen er best, da baksiden 
er mer uregelmessig og har en del skader. Krystallen er gjennomsiktig et stykke inn i krystallen, men man kan ikke se tvers
gjennom den. Hematittinneslutningene gir et flott rødt metallisk fargespill. Krystallen er ca 10 cm lang.

Quartz crystal with many crystal points on each crystal surface. The front of the crystal has the best appaerance, as the back is 
more unevan and has some damage. The crystal is transparent a distance into the crystal, but not all the way through. The
hematite inclusions gives a magnificant red metallic shine in the crystal. The crystal is approx. 10 cm long.

Til startside