RUTILE 3

 

 

7 cm lang rutilkrystall vokst i en matriks av apatitt og diopsid

7 cm long rutile crystal in an apatite/ diopside matrix


 

Til startside