Spesialiteter fra Evje og Iveland

 

Til startside

Evje/Iveland er et av Norges best kjente pegmatittområder, og er på mange måter vårt "hjemmeområde". Det er funnet en mengde forskjellige mineraler i dette området, noen av dem  sjeldne, og mange i topp kvalitet. Dersom du følger med på siden vår vil du kunne bygge deg opp en ganske omfattende samling fra dette området over tid.

 

            
                      

   

 


        

  


                         

 

          
                       

 
 

 

 

      

Thortveititt

Thortveititt er signaturmineralet for Evje og Ivelandsområdet. Det er oppkalt etter Olaus Thortveit fra Iveland og ble originalbeskrevet fra Landsverk 3 i Evje. Vi har et par stuffer av dette meget sjeldne mineralet på lager.

 

                              

Gadolinitt

Høsten 2002 ble det gjort gode funn av gadolinitt krystaller i Slobrekka gruver på Frigstad i Iveland. De største krystallene var over av 6 cm, og stuffer fra dette funnet er kjøpt inn av Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Iveland Kommune og Evje museum på Fennefoss. Det er blitt gjort ytterligere funn av gadolinitt i år, og vi har fremdeles noen stykker på lager.

                                               

 

Apatitt

Flere gruver i området fører apatitt. Storsynken i Knipane er kanskje den der man kan finne best krystaller. I fjor ble det funnet flere gråblå krystaller på over 5 cm. Krystallene sitter i kvarts i tiknytning til biotitt, og kan fås ut som terminerte krystaller med eller uten matrix. Mindre krystaller kan være helt gjennomsiktige og av dyp blå farge. Her vises et lite og typisk utvalg fra dette funnet.

 

          

 

Almandin

Steli gruva i Iveland er kjent for sine almandin granater. Granatene finnes i feltspat eller i glimmer som krystallgrupper eller sammenvokste lag av krystaller. Almandinkrystallene som finnes mellom glimmerflakene har ofte en unik flattrykt form som er karakteristisk for denne forekomsten. Krystallene finnes i størrelser opp mot 5 cm, og her vises et lite utvalg.

          

Beryll

Det er blitt gjort jevnlige funn av beryll i Brattekleiv i Evje. Fargen på krystallene er fra sterk gul til lys grønn, og noen krystaller har edle partier. På noen stuffer sitter beryll krystallene sammen med monazitt og/eller ferrocolumbitt. Beryll fra Brattekleiv er representert i flere norske museer.

 

                             

 

Røykkvarts med hematittinneslutninger

Vi har fått tak i et gammelt parti med røykkvarts med inneslutninger av hematitt fra 60-årene fra Birkeland, Iveland. Krystallene kommer i mange forskjellige størrelser, former og klarhetsgrader. Mange av stuffene har flere krystalltopper på hver flate ( såkalt lysekronekvarts). Det er et begrenset antall stuffer tilgjengelig.

                                                

 

Cleavelanditt

I løpet av de siste to årene er det funnet en del stuffer med cleavelanditt-krystaller i Birkeland, Iveland. Krystallene er hvite med klare krystalltopper. Det er funnet spessartin, epidot og muskovitt sammen med cleavelanditt krystallene. Krystallene finnes i vifter, og er ofte flere centimeter brede. Vi har stuffer opp til 40cm store.

            

 

 

Send oss en E-mail ved å trykke på logoen under: