STILBITE 1

 

Denne stilbittgruppen er består av små krystallgrupper med en vakker oransjerød farge. Krystallene
sitter i hulrom i en mørk finkornet bakgrunn som gir en fin kontrast til stilbitten. Stuffen er 15 cm bred.

This group of stilbite contains small crystal groups with a beautiful orange red colour. The crystals sits
in cavities in a fine grained matrix rock, giving a nice colour contrast to the stilbites. The specimen is 15 cm wide. 

 

Til startside